Spokar

spokar

Akciová společnost Spojené kartáčovny je dědicem, nositelem a tvůrcem tradice kartáčnické výroby, která v Pelhřimově trvá více než 130 let. Jméno naší společnosti se stalo v České republice synonymem pro kartáčnické zboží.

V současné době vyrábíme přes 600 druhů výrobků a roční objem produkce představuje 53 mil. kusů. Na kvalitu našich výrobků klademe maximální důraz. Jejím důkazem jsou certifikáty ISO 9001, ocenění v soutěži Czech Top 100. Export představuje téměř 60 % celkové produkce (převážná část exportu přitom směřuje na náročné světové trhy).